Velyknaktis

Velyknaktis 2022

Didįjį šeštadienį (balandžio 16 d.) po pertraukos vėl susirinkome gyvai šv. Jonų bažnyčioje kartu atšvęsti Kristaus prisikėlimą. Aleliuja! Kristus prisikėlė! Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

Jungiantis prie transliacijų kviečiame pasiruošti aplinką, pasidėti simbolių ir ženklų:DIDĮJĮ PENKTADIENĮ – kryžių ir žvakęVELYKNAKČIUI – žvakę kiekvienam šeimos nariui, Šventąjį Raštą, nedidelį indą su vandeniu ir skanėstą, kuriuo galėtumėt pasidalinti po šv. Mišių. Antradienis, Trečiadienis (kovo 30, 31 d.)18:00-19:00 bažnyčia atvira maldai, išpažinčiai, šv. Komunijai priimti Didysis ketvirtadienis (balandžio 1 d.)17:30 šv. Mišių...

Velyknaktis, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien mums kalba daug simbolių ir ilgi skaitiniai, todėl turėčiau kalbėti trumpai, gal 3 minutes. Gavėniai, o ir Velyknakčiui, svarbus žodis „Kelionė“ arba „Perėjimas“. Kviečiu po minutę apsilankyti trijuose soduose, apie kuriuos girdėjome didžiosios savaitės skaitiniuose. Pirmasis – rojaus sodas. Jame Dievas apgyvendino Adomą ir Ievą. Pradžios knyga sako, kad tai gražus sodas, pilnas vaisių...