dvasinės pratybos kasdienybėje

Šv. Ignaco sudėliotos Dvasinės Pratybos mokina kasdieninės maldos su Šv. Raštu, vis labiau įsiklausant ir atpažįstant įvairius Dievo meilės ir artumo ženklus.

Susitikimų pradžia: spalio 11 d. 18:40 Šv. Jonų bažnyčioje.

Dvasinių Pratybų kasdienybėje trukmė: 33 savaitės, grupės susitikimai vyks antradieniais.

Keliaujančius palydės Krikščioniško gyvenimo bendruomenės nariai.

Dėl daugiau informacijos kreiptis pas Daivą 862044831
Būtina registracija.
Registracijos anketa: https://forms.gle/MSuNKQj9TeHawkmj8

You must be logged in to post a comment.