Didžioji savaitė

Jungiantis prie transliacijų kviečiame pasiruošti aplinką, pasidėti simbolių ir ženklų:
DIDĮJĮ PENKTADIENĮ – kryžių ir žvakę
VELYKNAKČIUI – žvakę kiekvienam šeimos nariui, Šventąjį Raštą, nedidelį indą su vandeniu ir skanėstą, kuriuo galėtumėt pasidalinti po šv. Mišių.

Antradienis, Trečiadienis (kovo 30, 31 d.)
18:00-19:00 bažnyčia atvira maldai, išpažinčiai, šv. Komunijai priimti

Didysis ketvirtadienis (balandžio 1 d.)
17:30 šv. Mišių trancliacija iš šv. Kazimiero bažnyčios
18:30-20:00 bažnyčia atvira maldai, išpažinčiai, šv. Komunijai priimti

Didysis penktadienis (balandžio 2 d.)
18:00 Viešpaties kančios pamaldų transliacija iš šv. Jonų bažnyčios
19:00-20:00 bažnyčia atvira maldai, išpažinčiai, šv. Komunijai priimti

Didysis šeštadienis (balandžio 3 d.)
20:00 Velyknakčio šv. Mišių transliacija iš šv. Jonų bažnyčios

Velykų sekmadienis (balandžio 4 d.)
11:00 Velykų šv. Mišių transliacija iš šv. Jonų bažnyčios
12:00-13:30 bažnyčia atvira maldai, išpažinčiai, šv. Komunijai priimti

Pirmadienis (antroji Velykų diena, balandžio 5 d.)
10:30 šv. Mišių transliacija iš šv. Kazimiero bažnyčios
11:30-13:30 šv. Kazimiero bažnyčia atvira maldai, išpažinčiai, šv. Komunijai priimti