Kontaktai

Rektorius
kun. Vidmantas Šimkūnas SJ
+370 685 31512

Vicerektorius
kun. Antanas Saulaitis SJ
+370 687 49782

Vilniaus Universiteto kapelionas
kun. Gintaras Vitkus SJ
+370 602 02217

Sielovados koordinatorė
ses. Aistė Balčiūnaitė SJE
+370 682 98821

Zakristijonas
Saulius Slankauskas
+370 612 74429 (skambinti po 17 val.)

Kilus klausimams taip pat galite rašyti: (įprastai atsakome per 3 dienas)

Šv. Jonų bendruomenės taryba

Tarybos pirmininkas ir finansininkas
Alfonsas Vinclovas

Internetinės erdvės (jonai.lt bei facebook) koordinatoriai:

Lina Turskienė (taip pat jonai.lt techninė priežiūra)

ses. Aistė Balčiūnaitė SJE
+370 682 98821

Kviečiame sekti naujienas
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios facebook paskyroje

www.facebook.com/Jonubaznycia

Šv. Jonų bažnyčios sąskaita

Identifikacijos kodas: 191312523
Gavėjas: Šv. Jonų bažnyčia
Sąskaitos numeris: LT047044060001227755 SEB
Adresas: šv. Jono g. 12, LT-01123, Vilnius
Paskirtyje nurodykiteauka“ arba „Auka už šv. Mišias“, jeigu pervedate auką prašant šv. Mišių metu melstis jūsų intencija