popiežius

Kūrinijos laikas (skaidrės, apmąstymai)

Kūrinijos laikas – tai laikotarpis nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 d., kai Popiežius kviečia apmąstyti Kūriniją kaip dovaną, kuria esu kviečiamas džiaugtis ir tausoti. Kviečiame prisiminti sekmadienį žiūrėtas skaidres bei apmąstyti Kūriniją, kaip kviečia popiežius Pranciškus. Už Kūrinijos grožio įamžinimą nuotraukose dėkojame Mariui Žalneravičiui.Už apmąstymus Kūrinijos laikui dėkojame Eglei Markūnienei.Skaidrių fone skambanti...

Popiežiaus laiškas Gavėniai

„Gavėnios metu būkime atidesni sakydami „drąsinančius, guodžiančius, stiprinančius, raminančius, skatinančius žodžius, o ne tokius, kurie žemina, liūdina, erzina, niekina“ (Enciklika Fratelli tutti, 223). Kartais norint suteikti vilties pakanka būti „draugišku žmogumi, atidedančiu šalin savo baimes ir skubėjimą, pakanka atkreipti dėmesį, padovanoti šypseną, pasakyti ugdantį žodį, kad vyraujančio abejingumo aplinkoje atsivertų klausymosi erdvė“ (ten pat,...