Mt 6

Iz 49,14-15; Mt 6,24-34, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Pirmojo skaitinio pirmojoje eilutėje girdime, kaip Izraelis skundžiasi, esą Dievas jį atmetė ar apleido. Ir, atrodo, tam yra pagrindo, nes tauta tremtyje. Tačiau jau antroje eilutėje pranašas Izaijas ją guodžia: „Net jei ir motina užmirštų savo vaiką, Dievas tavęs neužmirš. Antraip jis nebūtų Dievas.“ Tokiu švelniu įvaizdžiu pranašas sako – Dievas yra daugiau nei...