Lk 14

Lk 14,25-33, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandienos evangelijos ištrauka nepašykšti stiprių žodžių. Iš Antiochijos, taigi iš Sirijos, kilęs Lukas savo mieste, kuris buvo prekybos kelių sankirtoje, matė ryškių visuomenės kontrastų ir juos išlaikė ir savo kalboje. Ką reiškia Jėzaus sąlyga norintiems juo sekti? Kas atsitiko su ketvirtuoju Dievo įsakymu, liepiančiu gerbti tėvą ir motiną? Mes juk mylime savo šeimą, savo...

Lk 14,1; 7-14, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kartais atrodo, jog evangelijų pasakojimai yra veikiau pamokymui sugalvotos istorijos nei tikri atsitikimai. Taip gali atrodyti išgirdus ir šiandienos pasakojimą. Kur girdėta, kad šeimininkas persodinėtų svečius prie vaišių stalo. Jei jau taip nori reitinguoti, tai vietų sužymėjimu pasirūpina iš anksto, kad išvengtų įtampų. Tai labiau įprasta oficialiuose priėmimuose, nei šeimos šventėse. Visai netikėtai perskaičiau...