Velykinis sveikinimas

Mieli Šv. Jonų bendruomenės žmonės,

Kartais mes laiką skirstome prieš ir po kokio nors įvykio – iki pandemijos, iki Rusijai užpuolant Ukrainą, po finansinės krizės… Taip sakome, nes tie įvykiai taip paveikia pasaulį, kad jis jau nėra ir nebus toks koks buvo.

Jėzaus prisikėlimas taip paveikė pasaulį, kad jis niekada nebus toks, koks buvo iki tol. Nors mes dar liekame mirtingi ir trapūs, nors mus ir kitus žmones dar paliečia neteisybės, ligos, kančia ir mirtis, bet Jėzus jau nugalėjo mirtį už mus visus ir kiekvieną asmeniškai. Nors pilnatvė dar nepasiekta, bet esminis lūžis jau įvyko vieną kartą visiems laikams, negrįžtamai.

Tegul ir šiemet mus stiprins viltinga Velykų žinia, kad ne mirtis, ne blogis ir ne tamsa, o meilė taria paskutinį žodį. Švęsdami Velykas švęskime meilę ir gyvenimą dovanojamą mums visiems.

Sveiki sulaukę Šventų Velykų!

Visus nuoširdžiai sveikina šv. Jonų bažnyčioje tarnaujantys jėzuitai, sesuo Aistė ir sielovados komanda.

You must be logged in to post a comment.