Mk 9

Mk 9,38-43; 45; 47-48, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien nelengvas uždavinys kalbėtojui ir klausytojui, nes trys stiprūs Biblijos žodžiai: pavydas, netolerancija ir papiktinimai, kažkaip turi perteikti Gerą naujieną. Nei Mozei, nei Jėzui nerūpi mūsų dienų įstatymai apie autorines teises. Štai pašalietis ėmė išvarinėti demonus Jėzaus vardu. O mokiniams pikta, kad kažkas kitas naudoja, sakytume, jų prekinį ženklą, t. y. kažkas iš šalies...