Lietuvoje prasideda Sinodinis kelias. Kviečiame juo keliauti kartu!

Informaciją apie Sinodinį kelią, medžiagą apmąstymams, pasidalinimams grupelėse bei kitą susijusią informaciją rasite https://sinodas.katalikai.lt/

Malda už Sinodą
Jeigu maldą norėtumėte atsispausdinti, paruoštą spausdinimui PDF versiją rasite čia https://sinodas.katalikai.lt/apie/malda/

Sinodiškumas išreiškia giliąją Bažnyčios prigimtį, jos formą, stilių ir misiją. Pirminė žodžio sinodas reikšmė yra „eiti kartu“. Ką tai reiškia geriausiai suprasime skaitydami svarbiausią ekleziologijos vadovėlį – Apaštalų darbus.

Ši knyga pristato kelionę, kuri prasidėjo Jeruzalėje, tęsėsi per Samariją ir Judėją, Sirijos ir Mažosios Azijos regionus, įskaitant Graikiją, ir baigiasi Romoje. Ši knyga pasakoja istoriją apie bendrą Dievo Žodžio ir asmenų, kuriems tas Žodis yra skirtas, kelionę. Joje visi yra svarbiausi veikėjai. Jų autoritetas gimė iš įsiklausymo į Dievo ir žmonių – niekada nereikia jų atskirti – balsą, kuris jį girdintiems padėdavo likti tvirtai remtis į žemę, ant gyvenimo žemės, kuriai reikia meilės ir tikėjimo tarnystės. Ši kelionė susideda ne vien iš geografinių regionų kirtimo, bet ir iš tikėjimo gimstančio vidinio nerimo, svarstymo, ką daryti, ką išlaikyti ir ką keisti. Ši istorija mus moko, kad stoviniavimas vienoje vietoje Bažnyčiai nėra sveika. Judėjimas yra paklusnumo Šventajai Dvasiai pasekmė. Dvasia režisuoja tokią istoriją, kurioje visi veikėjai yra judrūs, niekada nestovi vietoje.

[ištrauka iš bernardinai.lt straipsnio „Sinodinė Bažnyčia, sinodinis kelias. Ką tai reiškia?“]

Taip pat skaitykite kun. Vidmanto Šimkūno, SJ homiliją prasidedant Sinodiniam keliui Lietuvoje.

You must be logged in to post a comment.