Šv. Jonų bažnyčios altorius

Švelnėjant karantinui, jau galime gyvai dalyvauti šv. Mišiose, bet dar ribotam tikinčiųjų skaičiui, todėl prašome registruotis. 
Taip pat prašome padėti pažįstamiems bendruomenės nariams, kurie nesinaudoja internetu, juos užregistruodami.

Sekmadienį švęsime šv. Mišias:
9.30 val. – registracija
11 val. – registracija baigta
13 val. – registracija

Užsipildžius galimam dayvaujančių skaičiui, nebegalėsime priimti.

Tie, kurie melsitės namuose, kviečiame jungtis prie 11 val. šv. Mišių transliacijos.