Rarotinės Mišios

Ateinančius keturis Advento trečiadienius kviečiame ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui – dalyvaujant rytmetinėse Rarotinėse Mišiose su degančiomis žvakėmis rankose.

Rarotinės Mišios vyks 7:15-8:00 val. gruodžio 2, 9, 16 ir 23 dienomis Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje. Taip pat bus galimybė stebėti tiesioginę transliaciją per VU kapelionas FB paskyrą.

Mišias aukos VU kapelionas – kun. Eugenijus Puzynia SJ.

Po Mišių linkėsime gražios dienos vaišindami gardžia kava bei kruasanais.

Rarõtos (lot. rorate – rasokite), rarõtinės Mišios, katalikų liturgijoje – šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei. Pavadinimas kilo iš lot. Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum (Rasokite, dangūs, iš aukštybių ir, debesys, išlykite teisumą, Iz 45, 8). Šiais žodžiais pabrėžiamas pasaulio Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo laukimas. Rarotos švenčiamos ryte, prieš patekant saulei. Dėl to kilo paprotys per rarotas uždegti žvakę, – simbolizuoja patekančios saulės – Išganytojo, kaip pasaulio šviesos – atėjimo laukimą. (vle.lt – M. Puidokas)

VU kapelionas ir sielovados komanda.

You must be logged in to post a comment.