Mieli jėzuitų bendradarbiai, bičiuliai, rėmėjai ir visi, besidomintieji ignaciškuoju dvasingumu,

Nuoširdžiai kviečiame balandžio 27 d. (antradienį)
17.30 val. dalyvauti šv. Mišiose 17:30 šv. Kazimiero bažnyčioje kartu paminint Naujos Jėzuitų provincijos įkūrimą (Šv. Jonų bažnyčioje antradienį šv. Mišių nebus), o po šv. Mišių
19.00–20.30 val. į pokalbį naujosios provincijos steigimo proga.
Pokalbyje apie jėzuitų jungimąsi iš įvairių perspektyvų sutiko pasikalbėti Antanas Saulaitis, SJ, Aldonas Gudaitis, SJ, prof. Irena Vaišvilaitė, Antanas Gailius ir dr. Liudas Jovaiša.
Pokalbį moderuos Lukas Ambraziejus, SJ.