Šį sekmadienį, kovo 20 d. po 11 val. Šv. Mišių kviečiame į Antano Saulaičio, SJ knygos „Dievo meilės ženklai. Sakramentai kasdienybėje“ pristatymą.

Knygoje tėvas Antanas Saulaitis, SJ dalijasi savo turtinga patirtimi, pasakoja daug istorijų iš skautų susibūrimų, aprašo, kaip parapijose ir jaunimo sielovadoje yra ir galėtų būti švenčiami septyni Katalikų Bažnyčios sakramentai bei kitos apeigos. Autorius šių dalykų prasmę, reikšmę, simbolius atskleidžia pasakodamas gyvas patirtis, kurias jo atmintis išsaugojo darbuojantis įvairiuose žemynuose ir kultūrose. Sykiu atskleidžiamas ir tikinčiųjų supratimas apie tai, kaip veikia Dievas, kokia yra Bažnyčios misija, kaip vis giliau, gyviau ir plačiau liudyti išganingąją Gerąją Naujieną.

Naujausia Tėvo Antano knyga pasirodė metų pradžioje ir buvo pristatyta vasario 27 d. Vilniaus Knygų mugės metu. Knygą išleido VšĮ Caritas leidykla „Artuma“, knygos leidybą parėmė JAV fondas Lithuanian Freedom through Education ir Liuda Avižonienė (Jutos valstija, JAV). Knygą puošia Silvijos Knezekytės raižiniai.

Kur galėčiau įsigyti šią knygą?

Internetinėse parduotuvėse:
https://www.patogupirkti.lt/knyga/dievo-meiles-zenklai-sakramentai-kasdienybeje.html
https://www.knygos.lt/lt/knygos/dievo-meiles-zenklai–sakramentai-kasdienybeje/
http://artumos-knygynas.getshopin.lt/knygos/dievo-meiles-zenklai-sakramentai-kasdienybeje.html

Fizinėse parduotuvėse:
– Šv. Kazimierio knygyne Kaune
– Katalikų pasaulio knygyne Vilniuje
– Vilniaus Katedros knygyne
– Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos knygyne
– Šv. Jurgio knygyne Marijampolėje (Pastoraciniame centre)
– Šiluvos knygyne
– Šiaulių Katedros knygyne

Nuotraukoje: tėvas Antanas Saulaitis SJ ir knygos iliustracijų autorė Silvija Knezekytė šių metų vasario 27-ąją knygos „Dievo meilės ženklai. Sakramentai kasdienybėje“ pristatymo renginyje Vilniaus Knygų mugėje.