Kalėdų laiko šv. Mišių transliacijos

Piemenėlių šv. Mišios
Gruodžio 24 d. (ketvirtadienis) 18 val.

Kalėdų šv. Mišios
Gruodžio 25 d. (penktadienis) 11 val.

Šv. Šeimos, apaštalo Jono šventė 
Gruodžio 27 d. (sekmadienis) 11 val.

Transliacija vyks per šv. Jonų bažnyčios facebook paskyrą.

Bažnyčia atvira asmeninei maldai, susitaikymo sakramentui, šv. Komunijai priimti : gruodžio 25 ir 27 dienomis nuo 12 iki 14 val.

You must be logged in to post a comment.