Šventoji šaima

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai“ Lk 2,10

Nuostabi ir guodžianti žinia “Nebijokite”, Šventraštyje pasirodo 115 kartų. Šioje eilutėje Angelas, paskelbia džiaugsmo priežastį – nes gimė Jėzus Kristus, Emanuelis, Dievas su mumis.

Nepaisant pandemijos ir šiemet, kaip kasmet Kalėdomis švenčiame slėpinį kai Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Dievas įsikūnijo į mūsų istoriją.

Jei kada buvo momentas, kai mes turėjome nuo baimių gręžtis į viltį, tai jis yra dabar, baigiant 2020 metus. Kad ir kokie pilni iššūkių bei rūpesčių buvo šie metai, jie nesugriauna ir nesugriaus mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų. Angelo sveikinimas mus pakelia, stiprina ir padeda išgyventi darbo netekimą, akademinius nuostolius, neįvykusius draugų ir giminių susitikimus, net gi ir artimųjų netektį. Mes nesame vieni, Dievas visad ir visur su mumis.

Betliejaus žvaigždė suspindo danguje daugiau nei prieš 2000 metų, kaip vilties šviesa, Išganytojo gimimo pranašas. Gręžkimės į mūsų Išganytoją – nuolatinę vilties šviesą.

Šv. Jonų bažnyčioje dirbančių jėzuitų, s. Aistės ir visos sielovados komandos vardu nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie buvote ir esate šviesos šaltiniu savo aplinkiniams ir mums jėzuitams. Jūsų neperstojama parama ir malda mus stiprino, palaikė ir padėjo mums tikėjimo, teisingumo ir susitaikymo misijos
tarnystėje, šiais nelengvais metais.

Nepaisant to kaip mūsų šeimų kalėdiniai susitikimai atrodys, tegul Dievo malonė sustiprina mūsų meilę ir pagarbą vienas kitam ir duoda vilties dvasios 2021-iesiems.
Nebijokite! … Mūsų Išganytojas yra su mumis.

Šv. Jonų bažnyčioje tarnaujantys jėzuitai ir sielovados komanda.

You must be logged in to post a comment.