Kalėdinis sveikinimas bendruomenei

Taika!
Šiandien dažniausias žodis, ne tik mūsų lūpose, mintyse bet ir maldose.
Meldžiame Kristų, Taikos Kunigaikštį, ne tik taikos pasauliui, bet ir mums drąsos būti taikos misionieriais savo aplinkoje, kad skleistume gimusio kūdikėlio Jėzaus šviesą ir taiką iš širdies į širdį, iš žmogaus žmogui – namuose, bendruomenėse ir pasaulyje.

Mieli Šv. Jonų bendruomenės žmonės, mūsų bažnyčioje tarnaujančių tėvų jėzuitų, ses. Aistės, zakristijono Sauliaus ir visos sielovados komandos vardu nuoširdžiai sveikinu Jus su Šv. Kalėdomis.

Anuomet Betliejuje Jėzus gimė į neramų pasaulį, į neramų pasaulį jis ateina mūsų laikais, paženklintais iššūkių, karų, pabėgėlių, pandemijų… Jis nori ateiti ir į mūsų širdis tokias, kokios jos yra, ir jas apšviesti, pastiprinti, suraminti, dovanoti viltį.

Linkėdamas prasmingų Šv. Kalėdų ir palaimintų Naujų Viešpaties metų mielai su jumis dalinuosi Betliejaus taikos šviesos malda.

Betliejaus šviesa – per šias Kalėdas ryškiai dek mūsų širdyse;
Taikos šviesa – gydyk širdžių sužeidimo ir karų žaizdas; parodyk atleidimo ir meilės kelius;
Džiaugsmo šviesa – pripildyk mūsų namus laimės – išvaryk konfliktų ar nesusipratimų tamsą;
Paguodos šviesa – sustiprink ligonius, vargstančius, kalinius ir visus tuos, kurie Kalėdų dieną negali būti namuose;
Vilties šviesa – teisingai kreipk mūsų mintis, pasiryžimus ir svajones, kai pradedame naujus metus;
Pasaulio šviesa – mokyk mus kasdien vis labiau mylėti Tave ir žmones aplink;
Betliejaus šviesa – šviesk mūsų gyvenime per šias Kalėdas ir visada.
Amen.