Surasti gyvenimą tarp dorybių ir nedorybių

Kviečiame į Gavėnios rekolekcijos internetu „Surasti gyvenimą tarp dorybių ir nedorybių“ su kunigu Mindaugu Malinausku SJ.

Susitikimai per ZOOM:
Kovo 12 d. (penktadienis): 18.30-21.00
Kovo 13 d. (šeštadienis): 10.00-12.30 ir 15.00-17.30

Susitikimų metu vyks bendra malda, mokymas; meditacija su vadovavimu; pasidalinimas grupelėse (tiems, kas norėtų).

REGISTRACIJA ZOOM nuorodai gauti iki kovo 12 d. (penktadienio) 15 val.

Informaciją apie šį renginį taip pat galite rasti ir Facebook‘e

Kilus klausimams ar nepavykus prisijungti prie Zoom kreiptis į ses. Aistę Balčiūnaitę SJE. Jos kontaktus rasite kontaktų skiltyje