Bažnyčia atvira asmeninei maldai, išpažinčiai, šv. Komunijai priimti

Antradienį, trečiadienį
18-19 val.

Ketvirtadienį
19-20 val.