Iš Jesės kelmo išaugs atžala,
iš jo šaknies pražys pumpuras.
Ant Jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:
išminties ir įžvalgos dvasia,
patarimo ir narsumo dvasia,pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia.
[Iz 11,1-2]

Adventas – laukimo metas, kai ruošiamės švęsti šv. Kalėdų paslaptį – Dievo tapimą žmogumi.

Šiam laukimo laikui mums reikia truputį sustojimo, kad labiau įsižiūrėtume ir įsiklausytume į Dievo buvimo ženklus tarp mūsų, o kartu, kad labiau paruoštume savo širdis Jo atėjimui ir patys galėtume tapti Jo artumo ženklu kitiems. 

Kviečiame kartu su šv. Jonų bažnyčios bendruomene ruoštis Kūdikėlio Jėzaus atėjimui prisidedant prie gerumo ir meilės darbų – ženklų, kuriuos rasime sukabintus ant Jesės medžio.

Darbai – projektai suskirstyti į mažesnius, o kiekvieno atliktą darbelį sudėjus kartu gausime didelį bendruomenišką darbą. Kiekvieną Advento sekmadienį Jesės medis bus paruošęs skirtingą misiją.

Vienoje kabančio žaisliuko pusėje rasite Jėzaus gimimo istorijos simbolį su Šventojo Rašto eilute, o kitoje – gerumo darbą. Šioje pusėje bus nurodyti ir kontaktai žmogaus, kuris koordinuoja tą misiją.

Kviečiame rinktis gerumo darbą, o Jesės medžio žaisliuką parsinešti namo ir juo papuošti savo Advento vainiką. Tegu Šventojo Rašto eilutė teikia šviesos ir įkvėpimo.

Kas yra Jesės medis?
Jesės medis – tai būdas prisiminti ir apmąstyti Išganymo istoriją nuo Pasaulio Sukūrimo iki Jėzaus Gimimo. (Jesė – karaliaus Dovydo tėvas).

Daugiau informacijos apie Jesės medžio akcijas:

  • Socialinė akcija benamiams „Gatvių reidas“
    Gatvių reidas – tai socialinė akcija, kurios metu jaunimas, „Magis“ klubo nariai, eina į gatves ir siūlo pavalgyti, išgerti arbatos benamiams ir vargšams. Jaunimas bendraudami ir vaišindami stokojančius žmones, padeda jiems sušilti ir šiek tiek pasistiprinti, nori jiems parodyti dėmesį, pakviesti į šiltą žmogišką santykį, kad jie nesijaustų visuomenės užmiršti. Artimiausia „Gatvių reido“ akcija vyks gruodžio 18 d. Skaityti daugiau…
  • Bendrystės tiltai su šeimomis auginančiomis vaikus su Dauno sindromu
    VU Kapeliono sielovados komanda pradeda savanoriauti, dirbant su šeimomis turinčiomis mažus vaikučius su Dauno Sindromu. Šiuo metu vykdome apmokymus „Magis“ jaunimui žaidimuose ir socialinio bendravimo erdvėse, kad galėtume priimti Saulėtekio patalpose šeimas su mažyliais ir atverti naujus bendravimo horizontus. Norime kurti erdvę, kur mažieji galėtų žaisti ir lavintis, o tėveliai pabendrauti ir pasidalinti patirtimi. Skaityti daugiau…
  • Bendrystė migrantų stovykloje
    „Magis“ klubo jaunimas kviečia kartu jungtis ir pasidalinti savo laiku bei meile su Pabradės migrantų stovyklos gyventojais ir darbuotojais (šiuo metu stovykloje gyvena apie 800 žmonių). Jaunimas jau kelis kartus lankėsi Pabradėje. Ten nuvažiavę padeda darbuotojams išdalinti maistą, nes savaitgaliais nuolat trūksta rankų, taip pat praleidžia kelias valandas su ten gyvenančiais vyrais ir vaikais. Šį kartą kviečiame prisijungti ir bendruomenės žmones. Nuvažiuoti dalinti pietų arba prisidėti iškepant pyragą, kuris gruodžio 26 dieną bus nuvežtas į Pabradę. Taip bent truputis Kalėdų džiaugsmo pasieks stovyklą. Skaityti daugiau…

Adventinį Jesės medį visuomet galite rasti bažnyčios gale, o sekmadienį šalia stovės ir aukų dėžutės norintiems paaukoti.

You must be logged in to post a comment.