Sinodinis kelias

Kviečiame įsijungti į Sinodo kelionę: žvelgti kaip mums sekasi keliauti kaip Bažnyčiai, gyvai bendruomenei, kartu. Kokius iššūkius patiriame, kur Šventoji Dvasia kviečia  mus atsinaujinti, kaip gyventi ir dalintis Jėzaus žinia šiandienos pasaulyje.
Popiežius Pranciškus pakvietęs visą Bažnyčią šiai kelionei, į Sinodą žvelgia kaip į susitikimo, dialogo, išklausymo ir mąstymo, malonės laiką, kuris suteikia bent tris galimybes:

  • tapti sinodine Bažnyčia ne retkarčiais, o struktūriškai, būti atvira vieta, kurioje visi jaučiasi kaip namuose ir gali dalyvauti;
  • tapti klausančia Bažnyčia – susilaikyti nuo bėgimo, atitrūkti nuo mūsų sielovadinių rūpesčių, kad sustotume pasiklausyti: Šventosios Dvasios –adoracijoje ir maldoje, brolių ir seserų – apie jų viltis ir tikėjimo įvairiose zonose krizę, apie skubų sielovados atnaujinimą, apie tai, ką signalizuoja įvairios vietinės reikšmės situacijos;
  • tapti artumo Bažnyčia, kuri ne vien žodžiais, bet ir buvimu mezga glaudesnius draugystės su visuomene ir pasauliu ryšius. Bažnyčia, kuri neatsiskiria nuo gyvenimo, bet prisiima mūsų laiko trapumą ir skurdą, aprišdama žaizdas ir gydydama širdis Dievo tepalu

Dalyvauti Sinodo kelionėje siūlome keletą būdų:

Nuoseklusis
Tai kvietimas leistis į Sinodo kelionę, išgyvenant ją kaip asmeninio apmąstymo, maldos ir pasidalinimo grupelėse laiką. Susitikimai vyks vasario-balandžio mėnesiais, maždaug kas dvi savaites, renkantis nedidelėse grupelėse jums patogesniu laiku.
Registracija iki vasario 1 d.: https://forms.gle/bScFV1NRM6tEYceu9

Teminis
Bus organizuojami keli (1-2) atviri dideli susitikimai Sinodinėmis temomis. Temos ir datos bus paskelbtos vėliau.

Tikslinėms grupėms:
Paaugliams, vaikams, besiruošiantiems sakramentams. Galite siūlyti į kokias tikslines grupes dar reiktų atkreipti dėmesį.

Apsvarstykite, kaip esate kviečiami Sinodo kelionėje dalyvauti ir palaikykite šią kelionę malda.
Esame atviri ir kitiems jūsų pasiūlymams.

Daugiau informacijos apie Sinodinį kelią skaitykite čia.

You must be logged in to post a comment.