Akimirkos iš Verbų sekmadienio 2018 m. kovo 25 d.
Šv. Mišias aukojo kun. Mindaugas Malinauskas SJ.
Giedojo LRT vaikų choras.

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui

You must be logged in to post a comment.