Velykinis sveikinimas

Mieli jėzuitų bičiuliai,

Per šias Velykas negalime daryti daug ko, kas buvo savaime suprantama: negalime susirinkti šventinei liturgijai bažnyčiose, negalime aplankyti artimųjų… Ne vieną palietė ligos, o gal ir brangaus žmogaus netekties skausmas. Aplink daug nuovargio, įtampų, susirūpinimo ir nerimo dėl ateities. Tai tarsi stipriai užsklęstos durys, už kurių Velykų sekmadienį, sukaustyti baimių buvo užsidarę Jėzaus mokiniai. Bet prisikėlęs Jėzus ateina pro visus užritintus akmenis, pro visokias užsklęstas duris ir sako: „Ramybė jums“.

Po mėnesio būsime naujos Centrinės Europos provincijos dalis, kurios globėjas šv. P. Kanizijus ne kartą sau kartojo – persevera – ištverk!

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų vardu, nuoširdžiai sveikinu Jus, brangūs mūsų bičiuliai, su Šventomis Velykomis, linkiu Jėzaus ramybės ir Kanizijaus ištvermės.

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ provincijolas