Galerija

Verbų sekmadienis 2018

Akimirkos iš Verbų sekmadienio 2018 m. kovo 25 d.Šv. Mišias aukojo kun. Mindaugas Malinauskas SJ.Giedojo LRT vaikų choras. Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui

Šeimų stovykla 2017

Kaip ir kasmet liepos mėnesio pabaigoje vyko bendruomenės šeimų stovykla. Kviečiame kartu su stovyklautojais pasidžiaugti stovyklos akimirkomis. Už nuotraukas dėkojame Elzei Hoogduijn

Šeimų stovykla 2016

Kasmetinės šeimų vasaros stovyklos, kuri vyko 2016 metų liepos 11-17 d., akimirkos. Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui