Moderniam žmogui, pasirodo angelas ir Dievo vardu paskelbia pasaulio pabaigą. Žmogus sako: „Aš netikiu į Dievą“. „Nieko tokio, ir Dievas tavimi netiki“ atsako angelas. Tai trumpas dialogas iš amerikiečių katastrofų filmo „Legionas“, atrodo, jis atspindi nūdienę prasmės ir pasitikėjimo krizę.

Man regis, nemaža dalis žmonių religijai abejingi, kita dalis gal klausia, kaip mums tikėti į Dievą, kai jo Bažnyčia mumis netiki ir nei mūsų padėties, nei mūsų pačių nesupranta. Pvz., kaip ji elgiasi su antrą kartą susituokusiais katalikais. Kalba dalykus tolimus nuo gyvenimo ir ne retu atveju atsuka nugarą. Drąsesni bažnyčios hierarchai išdrįsta pasakyti, kad ji nuo mūsų dienų atsilikusi maždaug 200 metų.

Kaip man tikėti Dievu, kai jo Bažnyčioje tiek netvarkos, net gi korupcijos… O kur dar veidmainiai, apsimetėliai šventeivos. Ką daugiau tokiam Dievo neigėjui gali pasakyti bažnytininkas profesionalas kaip tik tai, kad ir Dievas tavimi daugiau nebetiki, jis atitrauks nuo tavęs savo palaimą ir tada tikrai būsi pasmerktas, prakeiktas, sutriuškintas… Stiprūs žodžiai, bet jie ST Pakartoto įstatymo knygos 30 skyriaus.

Neskubėk, neskubėk, pasakytų mano teologijos profesorius, – šitose mintyse kažkur yra kirminas.

Jei tu ir sakytum – netikiu į Dievą, bet Dievas tiki tavimi, net ir tada, o galbūt dar labiau tada, kai tavo tikėjimas ima svyruoti. Jis nepalieka tavęs, net ir tada kai nesimeldi, kai apie jį net negalvoji.

Šiandien Švč. Trejybės šventė. Gali susidaryti įspūdis, kad ji mūsų tikėjimą padaro dar painesnį. Ji kalba apie tokį Dievo slėpinį, kurio protu nei aiškiai įžvelgti nei pilnai suvokti neįstengiame. Ar nepakaktų tikėti Dievu, dievybe, kosmine galia, likimu ar šiaip kuo nors didesniu už mus. Kam dar ta Dievo Trejybėje tikėjimo dogma ir ši šventė?

IV amžiuje Bažnyčioje iškilo konfliktas su Arijumi ir kitais teologais, kurie mokė, kad Jėzus Kristus nėra Dievas, o tik ypatingas žmogus. Bažnyčia turėjo atsakyti į jo mestą iššūkį ir mokė, kad mes tikime trejybėje vieną Dievą Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią. Bažnyčios istorijoje galime atrasti laikotarpių, kai Švč. Trejybės klausimas kėlė nesutarimų. Ir mūsų laikais dėl to esama skirtingų nuomonių. Man kelia įtarimą ypač tos, kurios į sudėtingus klausimus siūlo labai paprastus atsakymus.

Trejybe mes išpažįstame, kad Dievas nėra vienišas, kad jis yra asmuo ir kad Dievo klausimas galiausiai yra santykio klausimas. Ir aš esu asmuo ir man santykių klausimas yra esminis. Štai ir turime sąlyčio tašką.

Ši šventė klausia ir kviečia pamąstyti koks yra mano Dievas.

Ar jis tikrai yra toks, kokį skelbė Jėzus Kristus, kokį išpažįsta krikščionių tikėjimas, o gal aš tikiu, arba netikiu į piktą, mano nuodėmes skaičiuojantį, už gera atlyginantį, bet dar mieliau už bloga baudžiantį Dievą. Ar aš tikiu tą Dievą, kuris iš meilės sukūrė pasaulį, kuris norėjo ir nori, kad visi žmonės, ir aš konkrečiai būčiau laimingas? Ar aš tikiu, ar noriu tikėti tą Dievą, kuris eina ieškoti nuklydusios avelės, laukia sugrįžtančio vaiko ir nieko nepriekaištavęs jį apkabina, ar tikiu tą, kuris moko atleisti ir mylėti net priešus ir pats kryžiuojamas užtaria juos, ar aš tikiu tą Dievą, kuris išlieja savo Dvasią ant viso pasaulio žmonių, skirtingų tautų ir religijų, nes jam brangus kiekvienas žmogus. Ar aš tikiu tą Dievą, kuriam skauda dėl neteisybės, kuris visada skriaudžiamųjų pusėje, nesvarbu kas skriaustų, valstybė, mafija, kaimynas ar Bažnyčios institucija. Ar tikiu į Dievą, kuris yra nepaperkamas, pasiruošęs viską dovanoti ir atleisti?

Baigti turėčiau kukliai, kad Švč. Trejybė, Vienas Dievas yra didžioji paslaptis, o mūsų tikėjimas moko, jog tai nėra anoniminė, beasmenė dievybė ar galybė – tai mus sukūręs, nuolat palaikantis ir konkrečiai mane, tave ir kiekvieną mylintis Dievas. Ir dar, nėra taip, kad aš iš pradžių esu, o paskui jis mane pamilo, jis mane myli, todėl aš ir esu. Į jį galiu kreiptis kaip į kitą, Tu. Jis mane šaukia į amžiną draugystę, Juo galiu pasitikėti, nes jis niekados nenustoja tikėjęs manimi. Truputį sudėtingiau su Bažnyčia, nes ji iš žmonių, tokių kaip aš. Todėl klausdamas apie tikėjimą ja turiu klausti ir apie mano paties patikimumą.