adventas pamaldos

Gruodžio 11 d. (sekmadienį):
– 11 val. šv. Mišios
– 13 val. šv. Mišios studentams
– 20:30 val. vakarinės šv. Mišios (šv. Kazimiero bažnyčioje)

Gruodžio 13 d. (antradienį):
šv. Mišių nebus (vakaras skirtas šv. Liucijai)

Gruodžio 14 d. (trečiadienį):
7 val. – Rarotinės šv. Mišios
18 val. – Susitaikymo pamaldos*
*Medžiaga padėsianti pasiruošti išpažinčiai

Gruodžio 15 d. (ketvirtadienį):
18 val. – Vilniaus Universiteto Advento vakaras

Tomis dienomis, kai Šv. Jonų bažnyčioje Mišių nebus, kviečiame dalyvauti Mišiose šv. Kazimiero bažnyčioje 17:30.